Hovedstyret

Hovedstyret blir valgt av årsmøtet, er landsforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig overfor årsmøtet. Hovedstyret jobber med de sakene som årsmøtet har vedtatt at de skal prioritere og er ansvarlig for budsjett og regnskap. Hovedstyret fører protokoller fra hovedstyremøtene.
23. februar 2018

Hovedstyret i Landsforeningen For Amputerte består per i dag av:

Leder:
Franck Tore Larsen
Kirkealleen 3B
3470 Slemmestad
Mob : 908 22 175
e-post : franck-l@online.no 

Nestleder:
Alvhild Kvamme Iversen
Lyngen 4
6084 Larsnes
Mob : 911 25 513
e-post : alvhild.iversen@gmail.com 

Styremedlem:
Stine Therese Børstad
Sørfjordvegen 12
5265 Ytre Arna
Mob: 984 05 603
e-post: stine.th.borstad@gmail.com 

Styremedlem:
Gisle Hagenes
Kyrkjesteinsvegen 15
5357 Fjell
Mob: 906 65 642
e-post: gihage@online.no 

Styremedlem:
Anne Johnsen
Skauveien 3
3060 Svelvik
Mob : 990 18 902
e-post : ajohns2@online.no 

Styremedlem:
Randi Mellem
Galterudveien 540
2212 Kongsvinger
Mob: 910 02 289
e-post: 

Styremedlem:
Odd Harald Kristoffersen
Brøstadveien 104
9311 Brøstadbotn
Tlf: 93 62 38 92
e-post: odd.hkristoffersen@gmail.com 

1. Varamedlem:
Aksel Låstad
Framigarden 18
5285 Bruvik
Mob: 901 89 528
e-post: aksla119@online.no  

2. Varamedlem:
Inger Biseth
Grefsenkollveien 14A
0490 Oslo
Mob: 951 64 011
e-post: ingerbis@online.no 

 

Valgkomité for valgåret 2019

Formann:
Svein Upsahl
Barlinda 39
4870 Fevik
Tlf : 48 15 08 29
e-post : elsmarup@online.no  

Medlem:
Tora Sunde
Postboks 272
6401 Molde
Mob: 915 74 749
e-post: torbjoin@online.no